редовни групажни линии

Предоставяме групажни услуги, състоящи се от събиране, консолидиране и транспортиране до краен получател на водещи компании в цялата страна. Нашият акцент върху ефективното управление и силната мрежа от кореспонденти ни направи надежден партньор за бизнеса от години. 

Работим непрестанно за по-добро планиране, по-широк обхват, по-добри цени и по-добра ефективност по всички дестинации, като към момента предлагаме: