Групажен транспорт

Групажният транспорт включва консолидиране с едно превозно средство на няколко по-малки пратки от различни изпращачи за една и съща дестинация.

 

Групажният транспорт е една от основните услуги на Разтранс.

Ние обслужваме клиенти от всички сфери на търговията, индустрията и логистиката –  от самостоятелни търговци до мултинационални компании.