ТРАНСПОРТ НА комплектни ТОВАРИ

FTL е съкращение от „full truck load” – пълно натоварване на камион. При този вид превоз пратката на един клиент запълва целия обем. Заявките се обработват бързо и не е необходимо клиентът да изчаква други клиенти за обединяване на пратки.

Нашите партньори избират комплектния транспорт когато имат 10 или повече палета за доставка, когато има висок риск за стоката или  когато е необходим бърз срок доставка.

С разнообразието на нашия автопарк можем да превозим всеки товар самостоятелно, независимо дали се касае за 1 или 36 палета.

групажни и частични товари

редовни групажни линии

ЕКСПРЕСНИ И СПЕЦИАЛНИ ДОСТАВКИ