Групажен транспорт, частични товари

Групажният транспорт включва консолидиране с едно превозно средство на няколко по-малки пратки от различни изпращачи за една и съща дестинация.

Частичният товар (от англ. LTL – Less than Truck Load) е вид товарен транспорт, който комбинира пратки от множество клиенти. 

Заради споделения разход, е предпочитан сред клиентите ни, чиито стоки имат средно ниво на потребителско търсене.Въпреки по-добрата цена, гарантираме на нашите партньори сигурност на доставката, както и пълна конфиденциалност.

 

редовни групажни линии

ЕКСПРЕСНИ И СПЕЦИАЛНИ ДОСТАВКИ

комплектни товари