Групажен транспорт

- една от основните услуги на Разтранс

 

Групажният транспорт включва консолидиране с едно превозно средство на няколко по-малки пратки от различни изпращачи за една и съща дестинация.

Ние обслужваме клиенти от всички сфери на търговията, индустрията и логистиката –  от самостоятелни търговци до мултинационални компании.

Транспорт на групажни товари