НАШИТЕ НАЙ-СИЛНИ СТРАНИ

ПЪЛНА ГАМА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Вместимост: 8-10 ЕП

Товароносимост: до 2.4т

Падащ борд и транспалетна количка

Странично отваряне

Брой: 5

Вместимост: 15-22 ЕП
Товароносимост: 5-15 т
Падащ борд и транспалетна количка
Странично и горно отваряне
Брой: 15

Вместимост: 35-36 ЕП

Товароносимост: до 24т
Падащ борд и транспалетна количка
Странично и горно отваряне
Брой: 6

ЧАСТ ОТ НАШИЯ АВТОПАРК