Разтранс превози машините за гласуване

в област Пловдив и Смолян

На 4 април 2021г. в страната се проведоха Парламентарни избори. 

И тази година Разтранс бе избран за един от логистичните партньори по превоза и разпределението на 897 машини за Пловдив и областта, както и 138 за Смолян. 

Камионите на Разтранс с машините бяха конвоирани до базата ни и  останаха под засилена полицейска охрана. На следващия ден бяха превозени  с полицейски конвой до всички секции с автомобили на Разтранс, Български пощи и няколко охранителни фирми.