Пакет ”Мобилност I” беше официално публикуван във вестника на Европейския съюз на 31/07/2020