Брекзит – промени при внос и износ

На 17 октомври 2019 г. Европейският съвет (чл. 50) одобри Споразумението за оттегляне на Великобритания от ЕС, а на 1-ви февруари 2020 г. то влезе в сила. Споразумението определя преходен период до края на 2020 г., през който правото на ЕС ще продължи да се прилага в Обединеното кралство, както и до момента. Това означава, че няма да има промени в условията за работа, обучение и правене на бизнес. След изтичане на преходния период или евентуално негово продължение, отношенията ЕС-Великобритания се очаква да бъдат уредени от Споразумение за бъдещите отношения. Преговорите по това споразумение предстоят.

Пълна информация можете да намерите на страницата на DG Taxation and Customs Union :

На официалната интернет страница на Агенция “Митници” гражданите и икономическите оператори могат да намерят информация за митническите аспекти на оттеглянето на Великобритания от ЕС.

Още полезни връзки:

Уебсайт „Как да подготвите предприятието си за Брексит“

Контролен списък за търговци във връзка с Брексит

Митнически наръчник за предприятията

Транспортиране на стоки между Великобритания и ЕС при Брексит без сделка – насоки за превозвачи