Безплатен портал за забраните за движение на камиони

За да улеснение на превозвачите, най-голямата транспортна платформа в Европа TimoCom поддържа TruckBan - портал за забраните за движение на товарни автомобили на континента. Той е наличен на 14 езика и дава подробна информация за ограниченията за движение на камиони в различните държави.

На него всички интересуващи се от транспорт и логистика могат по всяко време да се информират бързо за забраните за движение на товарни автомобили през почивните, празничните и летните дни. За това е достатъчно да бъде въведена желаната държава, а по желание може да бъде посочена и конкретна дата. Веднага на екрана ще бъдат показани съответните забрани за движение.

TimoCom TruckBan представлява голям интерес за диспечерите и шофьорите на товарни автомобили. Така порталът служи като помощно средство при планирането на маршрутите. Благодарение на оптимизацията за мобилни крайни устройства служи също и като източник на информация за всички шофьори по пътищата в Европа.

Разпоредбите за забрана за движение на товарни автомобили в Европа са много комплексни. Към тях спадат забраните за движение на товарни автомобили в различните държави по определени отсечки, пътища и магистрални участъци за определени времеви периоди. Всичката тази информация е обхваната от TruckBan.

Забраните в Германия

Ако човек погледне само разпоредбите за забрана за движение на товарни автомобили в Германия, той бързо ще установи колко специфични могат да бъдат те и то само в една държава. В нея, например, през неделните и празничните дни във времето от 0 до 22 часа не може да се движат товарни автомобили с допустимо максимално тегло над 7,5 тона, както и товарни автомобили с ремарке. Обаче за превозни средства, които транспортират определени стоки, има изключения.

При нарушение на разпоредбите се налага парична глоба от 120 евро. След това, обаче, това нарушение се прехвърля и на собственика на превозното средство и съгласно каталога на глобите той трябва да заплати глоба в размер на 570 евро.

За да станат нещата още по-сложни трябва да добавим и летните забрани за движение. Съгласно тях, товарни автомобили с допустимо максимално тегло над 7,5 т, както и товарни автомобили с ремарке, не могат да се движат от 1 юли до 31 август по някои магистрали и федерални пътища през съботните дни във времето от 7 до 20 часа.

Източник: Kamioni.bg